Diensten - Balans Accountancy

Ga naar de inhoud

DIENSTVERLENING BALANS ACCOUNTANCY&ADMINISTRATIE
________________________________

Bij Balans Accountancy&Administratie kunt u vertrouwen op deskundige dienstverlening en tegelijkertijd rekenen op persoonlijke betrokken aandacht. Deskundigheid zonder onnodig gedoe en binnen een budget passend bij de omvang van uw onderneming. Of u nu een zelfstandige bent zonder personeel of u 15 of 100 medewerkers in dienst heeft: u kunt bij ons terecht voor onder andere de volgende diensten:

Onze diensten
Financiële administratie
____________
U kunt bij ons terecht voor uw complete administratie. U kunt uw financiële administratie inrichten en verzorgen op de wijze die het beste bij u en uw onderneming past. Of u nu zelf de administratie voert en deze door ons laat controleren of u uw volledige administratie aan ons wilt uitbesteden. Naast deze uitersten zijn er vele tussenvormen mogelijk,

Wij werken met diverse boekhoudpakketten, online en met de modernste scan- en herkentechniek waardoor u uw administratie volledig kunt automatiseren en uitbesteden. In combinatie met een financieel dasboard heeft u altijd en overal inzicht en kunt u direct bijsturen.

Onze dienstverlening op het gebied van financiële administratie is veelzijdig. Wij zorgen ervoor dat er altijd een antwoord is op uw vragen.
Salarisadministratie
________
De verwerking van salarissen is behoorlijk complex, onder invloed van toenemende en steeds veranderende regelgeving (fiscale wetgeving, pensioenwetgeving, CAO’s etc). Als ondernemer kunt u ervoor kiezen om de loonverwerking deels of geheel uit te besteden. Daarmee voorkomt u mogelijke fouten, die doorgaans grote consequenties hebben en tot ongerustheid bij medewerkers kunnen leiden. Balans Accountancy&Administratie neemt u deze zorg graag uit handen. We hebben de expertise in huis om uw salarisadministratie zorgvuldig uit te voeren.
 
Als u uw salarisverwerking uit handen geeft aan Balans Accountancy&Administratie kunt u rekenen op kwaliteit, continuïteit en besparing op tijd en kosten. U heeft altijd inzicht in uw  salarisstroken en personeelsgegevens met ons online systeem Nmbrs.
Samenstellen Jaarrekeningen
____________
Elke onderneming heeft een jaarrekening nodig. Voor externe partijen zoals de bank en de Belastingdienst, maar bovenal voor uzelf. De jaarrekening geeft inzicht in de resultaten en het vermogen en is mede bepalend voor hoe de bank en crediteuren tegen u als ondernemer aankijken.

Tevens is de jaarrekening de basis voor onze advisering. Wij willen ten slotte dat u uw doelstellingen realiseert. Bij het samenstellen van de jaarrekening houden wij rekening met de belangen van alle partijen. In het belang van u als ondernemer worden keuzes gemaakt, uiteraard binnen de mogelijkheden van de regelgeving en - niet in de laatste plaats - de fiscale regels.
Belastingaangiften
____________
Bijna niemand vindt het fijn om belasting te betalen. Vaak komt daarbij dat de belastingen sterk met elkaar verweven zijn waardoor het overzicht snel verloren lijkt. Hierdoor is het van belang om het totaaloverzicht van de fiscale regels in het oog te houden, en rekening te houden met de gevolgen voor de verschillende belastingwetten.
 
Wij houden ons dagelijks bezig met het:
opstellen van aangiftes inkomstenbelasting voor particulieren en ondernemers :
- opstellen van aangiftes vennootschapsbelasting voor B.V.’s;
- verzorgen van aangiftes loonheffing voor ondernemingen met personeel;
- opstellen van periodieke aangiftes omzetbelasting.
- verzorgen van aangiftes erfbelasting.

Door deze ruimte expertise hebben wij ook voor de verwevenheid van de verschillende belastingwetten en kunnen wij u tijdig en goed adviseren en bijstaan in fiscale keuzes die in het belang van uw onderneming en van uw privésituatie gemaakt moeten worden.
Audit & Assurance
________
Beoordelingsopdrachten
Zekerheid over uw cijfers is prettig, maar voor deze geruststelling is niet altijd een controle van de jaarrekening nodig. Soms volstaat een beoordelingsopdracht: een check van uw financiële gegevens. In bepaalde gevallen is een beoordelingsopdracht verplicht op grond van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de jeugdzorg of bij subsidie-verantwoordingen of op grond van de
 
Voor informatie over het verschil tussen een beoordelingsopdracht en een controleopdracht verwijzen wij u naar de website van NBA, het onderdeel De accountant verklaart
Controleopdrachten
Als u een controle van de jaarrekening (niet zijnde een wettelijke controle) wenst, kunt u rekenen op onze professionele en persoonlijke ondersteuning. Dat geldt overigens voor alle mogelijke onderzoeksopdrachten waarbij de expertise van vakkundige accountants vereist is, zoals:
 -       Controle productieverantwoording WMO en jeugdwet
 -       Subsidiecontroles
Terug naar de inhoud