Balans Accountancy

Ga naar de inhoud


Welkom bij Balans Accountancy & Adminstratie
_____________________________
Balans Accountancy & Administratie is een klein en flexibel accountantskantoor gespecialiseerd in dienstverlening op administratief en financieel gebied ten behoeve van ondernemers binnen het MKB. Als accountant doen wij veel meer dan alleen de boekhouding of de belastingaangifte; wij kijken samen met de klant naar de toekomst, zowel zakelijk als privé en kijken naar valkuilen en kansen en vragen door en rekenen door. Uitgangspunt bij onze dienstverlening is persoonlijke aandacht en het snel voldoen aan de eisen en wensen van onze klant met een kwalitatief goed product tegen een scherp tarief.

Wat vinden wij belangrijk ?
Heldere afspraken
____________
Kwaliteit
____________

Wij inventariseren samen met de ondernemer wat zijn behoeften zijn en maken vooraf heldere afspraken omtrent de dienstverlening en de prijs.
Mocht er iets niet naar tevredenheid verlopen dan wordt dit direct opgelost.
Doordat de dienstverlening door ons persoonlijk wordt uitgevoerd, kunnen wij instaan voor de kwaliteit van het afgeleverde product. In de ruim 20 jaar die wij reeds als register-accountant werkzaam zijn, hebben wij zeer veel klanten bediend, in veel verschillende branches. Hierbij hebben wij ervaring opgedaan op tal van onderwerpen. Mocht zich een situatie voordoen waar wij naar onze mening onvoldoende kennis in huis hebben dan zullen wij een specialist inschakelen om te waarborgen dat de ondernemer de beste mogelijke dienstverlening krijgt. Wij beschikken over een netwerk van specialisten op allerlei aangrenzende vakgebieden.
Persoonlijke aandacht
____________

Balans Accountancy & Adminstratie is een klein accountantskantoor waardoor wij ons persoonlijk kunnen inzetten voor de ondernemer. De ondernemer heeft te maken met één aanpreekpunt die die van alles wat de ondernemer aangaat op de hoogte is
Dienstverlening op maat
____________
Balans Accountancy & Administratie verricht diensten op het gebied van accountancy en administratie in brede zin.
Iedere ondernemer is anders; daarom verkoopt Balans Accountancy & Administratie geen standaardproducten maar stemt haar dienstverlening af op de individuele behoeften van de ondernemer.
Wie zijn we ?

Daniëlle
________________________
Daniëlle van Haelst-Aarts (drs, R.A.) heeft na haar doctorale opleiding Bedrijfseconomie de postdoctorale opleiding tot registeraccountant gevolgd, welke zij in maart 1997 heeft afgerond. Van 1994 tot en met medio 2004 is zij werkzaam geweest bij een van de grote accountantskantoren van Nederland, waarbij haar focus lag op het topsegment van het MKB. In 2004 heeft zij Balans Accountancy & Administratie opgezet met dienstverlening gericht op het MKB.  Daarnaast is Daniëlle als examinator verbonden aan de post-master opleiding Accountancy van Tilburg University.

Lisette
_______________________
Lisette Aarts (drs, RA) heeft na haar opleiding accountancy aan de Heao de verkorte doctorale opleiding bedrijfseconomie gevolgd, waarna zij in oktober 1998 de postdoctorale opleiding tot registeraccountant heeft afgerond. Van 1996 tot en met augustus 2008 is zij werkzaam geweest bij een van de grote accountantskantoren van Nederland, waarbij haar werkzaamheden gericht waren op de totale dienstverlening ten behoeve van het MKB. In 2008 is Lisette toegetreden tot Balans Accountancy & Administratie. Daarnaast is zij als examinator verbonden aan de post-master opleiding Accoutancy van Tiburg University.

Registeraccountant
_______________
Wij zijn als registeraccountant beiden ingeschreven bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De titel registeraccountant is een titel die alleen gevoerd mag worden door mensen die de (universitaire) opleiding tot registeraccountant gevolgd hebben en die zich jaarlijks blijven scholen op dit vakgebied. De ondernemer heeft hierdoor te maken met een goed geschoolde accountant die voortdurend op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen. Voor meer informatie  
Terug naar de inhoud